Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em đòi anh dập không bao à